مقالات پذیرفته شده برای شماره های آتی نشریه مطالعات رهبری فرهنگی

عنوان مقاله : مطالعه انعطافپذیری شناختی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در مدارس ابتدایی

داریوش نظرپور اجیرلو* ، رضا کنعانی اجیرلو ، سعیده انصاری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

عنوان مقاله : شناسایی و اعتباریابی عوامل موثر بر ترویج فرهنگ گفت و گو در دوره ابتدایی (مطالعه موردی: منطقه نمین)»

مریم زارعی، منیژه میرزاپور، مریم پوررحیم، زهره پور میرعلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

عنوان مقاله : بررسی نقش جانشین پروری بر بالندگی کارکنان دانشگاه دولتی شیراز

احسان صابری نصرآباد سفلی *، مریم صابری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

عنوان مقاله : بررسی میزان پایبندی به هویت فرهنگی و رابطه آن با میزان نظم اجتماعی معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان پارس آباد

رفیقه محمودی و شجاعت قاسمزاده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

عنوان مقاله : بررسی تأثیر کمال گرایی رهبری بر مشارکت کاری معلمان مقطع ابتدایی

سید رضا میرزاده اهری، نریمان قربانی ایواتلو ، ملیحه رحمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

صفحه نخست  |   راهنمای نویسندگان  |   اخبار و اعلانات  |   اهداف و چشم انداز  |   ارسال مقاله  |   نقشه سایت  
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی می باشد