مقالات پذیرفته شده برای شماره های آتی نشریه مطالعات رهبری فرهنگی

عنوان مقاله : طراحی مدل فرهنگ توزیع بسته های پستی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

اسماعیل ابراهیمی و ناصر وظیفه

عنوان مقاله : طراحی تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل با استفاده از تکنیک نقاطع مرجع استراتژیک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

سید محمد بهبودی

عنوان مقاله :

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

صفحه نخست  |   راهنمای نویسندگان  |   اخبار و اعلانات  |   اهداف و چشم انداز  |   ارسال مقاله  |   نقشه سایت  
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی می باشد