صفحه نخست  ⋙  اعضای هیات تحریریه    

فصلنامه علمی مطالعات رهبری فرهنگی افتخار دارد از اساتید ارجمند و صاحب نظر دانشگاه های مختلف کشور استفاده نماید تا جهت دهی و تولید محتوای علمی بر اساس اصول و شاخص های درست علمی حرکت کند تا قطره ای از اقیانوس بیکران رشد و توسعه را رقم زند.

اعضای محترم هیات تحریریه فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی

Dr. Habib Ebrahimpour

دکتر حبیب ابراهیم پور

استاد

دانشگاه محقق اردبیلی

Dr.Ali Khalegkhah

دکتر علی خالق خواه

دانشیار

دانشگاه محقق اردبیلی

Dr. Akbar Etebarian

دکتر اکبر اعتباریان

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان)

mehdi

دکتر محمد حسن زاده محمودآباد

دانشیار

دانشگاه محقق اردبیلی

Dr. Ali Rashidpour

دکتر علی رشیدپور

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان)

mehdi

دکتر فرهاد نژاد ایرانی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

sasan

دکتر اسحاق رسولی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبیل

sasan

خانم دکتر نسرین خدابخشی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

صفحه نخست  |   راهنمای نویسندگان  |   اخبار و اعلانات  |   اهداف و چشم انداز  |   ارسال مقاله  |   نقشه سایت  

کلیه حقوق این سایت متعلق به نشریه مطالعات رهبری فرهنگی می باشد