صفحه نخست  ⋙  اخبار نشریه    

فراخوان پذیرش مقاله رایگان

فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی بر اساس نظریه ها، نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی و پژوهشی، مقالات علمی- پژوهشی در رشته برنامه ریزی فرهنگی، مدیریت فرهنگی، مدیریت دولتی، مدیریت آموزشی و زمینه های وابسته (مباحث فرهنگی و مسائل فرهنگی، فرهنگ سازمانی، رهبری در مدیریت ، رهبری در مدیریت منابع انسانی ، مدیریت تغییر و نوآوری در نظام های فرهنگی، بالندگی سازمانی در فرهنگی، مدیریت تحول سازمانی، ، رشته های علوم اجتماعی با گرایشهای فرهنگی و سایر موضوعات مرتبط با نظام های فرهنگی، رهبری و مدیریت) مقاله پذیرش می کند.زمینه های پذیرش مقاله در مطالعات رهبری فرهنگی

رهبری فرهنگی

مدیریت فرهنگی

مدیریت و رهبری

رهبری و تصمیم گیری

رهبری و تیم سازی

سازمان و رهبری و کار

رهبری و تحول

مدیریت زمان

رهبری و مدیریت مذاکره و استرس

اعتماد و اعتماد آفرینی

همراستا سازی سیستم ها، آزاد سازی استعدادها، شایستگی و مهارتمنش، اخلاق و صداقت

رهبری الهام بخش و اشتیاق آفرینی

تئوری های رهبری سازمان

رهبری و عامل انسانی و فرهنگی

موضوعات مرتبط با فرهنگ سازمانی

برنامه ریزی فرهنگی

اقتصاد فرهنگ

دین و فرهنگ

ورزش و فرهنگ

جشنواره های فرهنگی

مباحث فرهنگی و مسائل فرهنگی

تضاد فرهنگی

فرهنگ شهرنشینی

پیوست فرهنگی

مبادله فرهنگی

مهندسی فرهنگی

فرهنگ رسانه

موضوعات مرتبط با مدیریت فرهنگی

موضوعات مرتبط با جامعه شناسی فرهنگی

موضوعات مرتبط با فرهنگ و زبان

موضوعات رفتاری و فرهنگ

موضوعات فرهنگی مرتبط با سبک زندگی، زیان، آموزش و پرورش، خانواده

موضوعات مرتبط با فرهنگ توده

انتقال فرهنگ: جامعه پذیری ، آموزش و پرورش ، فرهنگ‌پذیری ، آسیمیلاسیون فرهنگی

موضوعات فرهنگی: فرهنگ عامه ، پادفرهنگ ، خرده‌فرهنگ ، سرمایه فرهنگی

روانشناسی و فرهنگ

نژادشناسی ، مردم‌نگاری، انسان‌شناسی ، جامعه‌شناسی ، کردارشناسی
هزینه چاپ - رایگان

بر اساس مصوبه مورخه 20/11/1398 هیات محترم تحریریه فصلنامه با هدف توسعه و نشر علمی داوری و چاپ مقالات در نشریه مطالعات رهبری فرهنگی رایگان می باشدصفحه نخست  |   راهنمای نویسندگان  |   اخبار و اعلانات  |   اهداف و چشم انداز  |   ارسال مقاله  |   نقشه سایت  

کلیه حقوق این سایت متعلق به نشریه مطالعات رهبری فرهنگی می باشد