صفحه نخست  ⋙  فرایند پذیرش و جنبه‌های حقوقی     
نویسنده گان محترم قبل از ارسال مقاله به فرایند پذیرش توجه فرمایند


مراحل ارسال تا تایید نهایی مقاله


• مراجعه به سایت ماهنامه
• ثبت نام و ارسال مقاله براساس قالب آیین نگارش مربوطه از طریق سایت
• بررسی اولیه بصورت هفتگی توسط هیات تحریریه صورت می‌پذیرد و نتیجه (رد یا تایید برای ارسال به داوران ماهنامه) از طریق ایمیل به نویسنده طرف مکاتبه اعلام خواهد شد .
• درصورت تایید، ضمن ارسال کد مقاله برای نویسنده طرف مکاتبه، مقاله حداقل برای دو داور ارسال و حداکثر ظرف مدت 1 تا 3 ماه نتیجه داوری اخذ و اعلام خواهد شد .
• نظرات اصلاحی داوران از طریق ایمیل و کاربری به نویسنده طرف مکاتبه ارسال خواهد شد و نویسنده (یا نویسندگان) موظف است نسبت به ارسال پاسخ و انجام اصلاحات ظرف مدت 10 روز اقدام و فایل مقاله نهایی را به سایت ماهنامه ارسال نماید .
• پس از انجام اصلاحات توسط نویسنده (یا نویسندگان) و تایید مجدد داوران و هیات تحریریه، تاییدیه نهایی به نام نویسنده یا نویسندگان صادر و مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.
• لازم به ذکر است درصورت رد مقاله، نتیجه از طریق سایت به نویسنده یا نویسندگان اعلام خواهد شد و سوابق آن در ماهنامه بایگانی می‌گردد .


جنبه های حقوقی


• مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه علمی فارسی زبان دیگری به چاپ رسیده یا در دست اقدام باشد و چنانچه قبلا در کنفرانس یا مجامع علمی ارائه شده است می‌بایست مراتب بصورت مکتوب به این ماهنامه اعلام گردد.

• فرم درخواست ارائه مقاله می‌بایست به امضاء نویسنده مسئول برسد .

• مسئولیت صحت سقم مطالب مقاله، درج و ترتیب اسامی صاحبان اثر و اعلام مسئول مکاتبات بر عهده امضاء کنندگان فرم درخواست ارائه مقاله می‌باشد .

• این ماهنامه مسئولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان با مراجع دیگر ندارد .

• این ماهنامه در رد یا قبول مقالات آزاد است و نیز حق ویرایش علمی، ادبی استنادی و تلخیص مقالات را برای خود محفوظ می‌داند .

• با پذیرش مقاله، حق انتشار آن با این ماهنامه می‌باشد و پس از انتشار نویسندگان قادر به دانلود خواهند بود.

• استفاده از مطالب این ماهنامه با ذکر ماخذ بلامانع است .

صفحه نخست  |   راهنمای نویسندگان  |   اخبار و اعلانات  |   اهداف و چشم انداز  |   ارسال مقاله  |   نقشه سایت  

کلیه حقوق این سایت متعلق به نشریه مطالعات رهبری فرهنگی می باشد